Avís legal

Dades identificatives

D'acord amb l'exigència establerta en article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es compleix amb l'obligació d'informar a tots els usuaris i interessats que la responsabilitat i titularitat del domini web dy-na-mic.com, així com les xarxes socials i el lloc web associades, d'ara en endavant el "lloc web" li pertanyen a Meritxell Layola Domènech, NIF 46745831X, amb domicili al Carrer Enric Granados, 111,entresol 2ª 08008-Barcelona ES, d'ara en endavant "dy-na-mic", i el correu electrònic de contacte és info@dy-na-mic.com

Usuaris

S'entendrà per usuari a tota aquella persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, bastant amb el simple accés i/o ús d'aquest lloc web, acceptant des d'aquest accés i/o ús, els termes i condicions aquí reflectits.

En cas que l'usuari desitgi contractar algun dels productes o serveis oferts en el lloc web, s'aplicaran també les polítiques de venda, les quals seran d'obligatori compliment.

S'entén per client, a tota aquella persona que contracti algun servei ofert per dy.-na-mic al lloc web

Ús del lloc web

Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges, vídeos, o qualsevol altre format d'arxiu digital que es troben al lloc web, entesos d'ara com "els continguts", li pertanyen a dy-na-mic i està protegit per les lleis de dret d'autor a nivell nacional i internacional.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del lloc web, no podent emprar-los per:

  1. Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, bons costums, bona fe i a l'ordre públic;
  2. Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, que atempti contra els drets humans o civils en general;
  3. Provocar danys en la persona física, intel·lectual o moral de dy-na-mic, dels seus proveïdors o de terceres persones;
  4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  5. Intentar accedir i/o utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-los o manipular els seus missatges.

Dy-na-mic es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, dy-na-mic no serà responsable de les opinions donades pels usuaris en qualsevol eina d'opinió que contingui el lloc web.

Propietat intel·lectual

Dy-na-mic és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en la mateixa, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu, són: imatges, so, fotografies, àudio, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials usats, programes necessaris per al seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb o sense fins comercials sense l'autorització de dy-na-mic

L'usuari es compromet a respectar els drets d'autor titularitat dy-na-mic, podrà en conseqüència visualitzar, imprimir, emmagatzemar en un dispositiu electrònic o virtual, però única i exclusivament per a ús personal i privat, no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los, onerosa o gratuïtament, a tercers ni realitzar cap transformació dels mateixos. En tot cas, haurà sempre fer menció a l'autoria de dy-na-mic i al lloc web quan decideixi compartir en qualsevol xarxa social algun dels continguts, no podent en cap moment modificar, totalment o parcialment, qualsevol dels continguts.

No es podrà compartir cap extracte d'un curs, llibre, entrada del bloc o de qualsevol part del lloc web, ja sigui fins i tot un esment a tercers.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Dy-na-mic ha adoptat totes les mesures tecnològiques, necessàries en el lloc web, per evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o en les dades dels usuaris, i no es fa responsable si en algun moment una d'aquestes mesures falla com a conseqüència d'un ús indegut i/o abusiu per part d'un tercer.

L'usuari haurà en tot moment abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web.

Modificacions

Dy-na-mic es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al lloc web i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats, així com el disseny i estructura del mateix.

Enllaços

Dy-na-mic no té cap control sobre els enllaços i/o continguts externs que puguin existir en el lloc web, de manera que no es fa responsable pels mateixos, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació allà continguda, i no seran entesos aquests enllaços externs com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i/o responsable del domini web al qual estiguin associats.

Dret d'exclusió

Dy-na-mic es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents termes i condicions.

Modificació d'aquest avís legal i durada

Dy-na-mic podrà modificar, en qualsevol moment, els termes i condicions aquí exposades, sense previ avís i estaran vigents mentre es trobin degudament publicades.

Accions legals

Dy-na-mic pot, en qualsevol moment, exercir accions legals de caràcter civil o penal, contra qualsevol persona que realitzi un ús indegut del contingut exposat en el lloc web, o per incomplir amb aquests termes i condicions. S'aplicarà en tot moment la legislació del territori espanyol i en cas d'algun conflicte, les parts se sotmetran a la jurisdicció de Barcelona, ​​Espanya, per ser el domicili del titular del lloc web.

Política de privacitat

Responsable de les dades personals: Meritxell Layola Domènech, número de DNI 46745831X, amb domicili a Enric granados, 111, entresol 2ª, 08008-Barcelona ES, d'ara en endavant "Dy-na-mic", i el correu electrònic de contacte és info@dy-na-mic.com

Dades sol·licitades al lloc web i finalitat del tractament

  • Nom, cognoms i correu electrònic en els formularis de contacte: per realitzar qualsevol contacte directe amb dy-na-mic, ja sigui per plantejar dubtes, comentaris, suggeriments, sol·licitar un servei o producte o qualsevol altra informació. No subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà a dy-na-mic de respondre a la petició.
  • Correu electrònic: se sol·licitarà el correu electrònic per poder accedir a l'àrea de client, d'acord a les dades subministrades al moment de crear el compte.

Si l'usuari té menys de 16 anys, ja complerts, haurà de tenir l'autorització dels seus pares o tutors legals per lliurar les seves dades personals. Dy-na-mic no té manera de comprovar efectivament l'edat dels usuaris, pel que queda eximit de qualsevol responsabilitat, si l'usuari no compleix el que aquí indicat.

Dy-na-mic en tot moment vetllarà que l'ús que se li dóna al lloc web, als continguts, i al tractament de les dades personals de l'usuari, es realitzin de la forma més correcta. Per això, l'usuari sempre podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, oblit o oposició, tot això en fidel compliment de les directrius de les lleis espanyoles i europees, escrivint al correu electrònic info@dy-na-mic.com.

En cap moment dy-na-mic compartirà amb tercers les dades que posseeix. En cas de fer-ho per poder complir amb l'enviament dels productes que hagi adquirit el comprador, oferir els serveis contractats per algun client, enviar la newsletter, complir amb exigències legals o per a l'administració del lloc web, es proporcionaran els deguts acords de confidencialitat entre les parts.

Els enllaços a tercers que es puguin trobar al lloc web posseeixen polítiques de privacitat alienes a dy-na-mic. L'accés a aquests llocs ha de ser responsabilitat de l'usuari, sent la seva responsabilitat conèixer-les i la seva decisió acceptar-les o no.

Formularis

De contacte: l'usuari o client podrà trobar formularis que facilitaran la comunicació amb dy-na-mic, per plantejar dubtes, comentaris, sol·licitar un pressupost, reservar algun dels serveis oferts en el lloc web o exigir algun dret que tingui. No subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà a dy-na-mic de respondre a la petició. Aquest tractament es considerarà legítim per ser part d'una diligència pre-contractual.